EEPROM / BAT

Bộ nhớ trong EEPROM  & Pin cho PLC

EEPROM cho PLC : FX-RAM-8, FX-EEPROM-16, FX-EEPROM-8, FX-EEPROM-4, FX3U-FLROM-16 , A6BAT, F2-40BL, FX3U-32BL , GT11-50BAT, MR-BAT, MR-J3BAT, Q6BAT. Bảo hành 6 tháng.

No products were found matching your selection.