Kiểm tra đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng
3.35 (20 )votes

Để xem tình trạng mã vận đơn của mình, quý khách vui lòng truy cập vào:

+ Viettel Post   :  http://viettelpost.com.vn
 

Và làm theo hướng dẫn tại đây:

1. Copy mã vận đơn tương ứng cần tra ở bảng bên dưới :