Các điều khoản thanh toán

Các điều khoản thanh toán
2.94 (16 )votes

Tài khoản công ty

Chủ tài khoản: Công ty TNHH thiết bị tự động hóa H-H
Số tài khoản: 172314851022663
Chi nhánh: Ngân hàng Eximbank- chi nhánh Trung Hòa, Hà Nội

Tài khoản cá nhân:

Chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Hằng
Số tài khoản: 002100 100 6302
Chi nhánh: Ngân hàng Vietcombank Thăng Long